Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Herkes mutlu olmayı ve sevilmeyi hak ediyor. Bu nedenle scn danışmanlık olarak size ve ailenizin duygusal iyiliğine adanmış deneyimli bir psikolog ve ruh sağlığı için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Misyonumuz, çok çeşitli davranışsal ve duygusal problemler sergileyen ailelere yüksek kaliteli kanıta dayalı tedavi sağlamaktır.

bireysel danışmanlık ankara kapsamında kontrol zorlukları, okulla ilgili zorluklar, uyumla ilgili sorunlar, stres yönetimi, duygu düzenleme zorlukları, hafif kendine zarar verme ve aile geçişi sorunları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Aileler ayrıca, boşanma, ayrılma, zorbalık, akran çatışması, yeni bir çevreye geçiş veya sosyal destek eksikliği gibi çocuklarının veya ergenlerin davranışlarıyla ilgili endişeleri çevreleyen birçok strese maruz kalabilir.

Hangi Konular Bireysel Danışmanlık Kapsamına girer?

SCN danışmanlık ve koçluk merkezimizde danışmanlık verilen yaygın problemler yıkıcı davranış problemleri, üst düzey yönetici zorlukları, öfke yönetimi, saldırganlık, ebeveyn ve çocuk çatışmaları, ebeveyn ve genç iletişim güçlüğü; depresyon, duygu durum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, korkular ve fobiler gibi psikiyatri uzmanı tarafından tedavisi süren rahatsızlıkların yaşam koçluğu perspektifinde ele alındığı rahatsızlıklar, zorbalık, zayıflayamama, sınav stresi, hipnotik zayıflala ve motivasyonel sorunlardır.

Aile Terapi Koçluğu Danışmanlık Süreci

Danışmanlık merkezimiz kapsamlı, kanıta dayalı değerlendirme ve danışmanlık sürecini içerir. Başlangıç aşamasında, yarı yapılandırılmış bir klinik görüşme, ilgili anketler ve aile etkileşimi gözlemini içeren dikkatli bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme ve danışmanlık süreci genellikle okul veya diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları gibi önceki zihinsel sağlık kayıtlarının gözden geçirilmesini içerir.

Danışmanlığın başından itibaren, yalnızca çocuğun işleyişini değil, aynı zamanda çocuğun çevreleyen ailesinin ve destek sisteminin işleyişini geliştirmek için aile ile işbirliği içinde açık hedefler geliştirilir. Aileler genellikle haftada bir ya da iki haftada bir danışmanlık seanslarına katılır. scn danışmanlık bünyesinde danışmanlık hizmet süresi mevcut duruma göre değişse de seans sayısınınmümkün olduğu kadar kısa olması amaçlanır. Ayrıca devam etmekte olan danışmanlık sürecine katılmayı düşünmeyen aile üyeleeine de danışma hizmeti verilmektedir. Hem ailelere hem de çocuklara danışmanlık hizmetiyle aile içindeki sorunlara odakla

Danışmanlık Yaklaşımımız

Yöntemlerimiz, ailenin yanı sıra, insanın hayatındaki olumlu işleyişini etkileyen davranışsal ve duygusal sorunları ele almak için tüm aile ile birlikte çalışmayı vurgulamaktadır. bireysel terapi koçluğu ankara kapsamında aile terapisini tamamlamak için bireysel danışmanlık sağlıyoruz. Bu model, bire bir tedaviye daha duyarlı olabilecek ve danışan ile daha iyi ele alınacak endişeleri özel olarak hedefleyebilecek ve iyileştirilebilecek konulara odaklanmaktadır. Ebeveynler için davranış ve stres yönetimine odaklanırız; aileye ve bireylere odaklanan çözüm tabanlı stratejiler; ailenin yaşadığı zorlukların daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması; çocuk ve ergen gelişimi ve bozukluklarında eğitim veriyoruz.

Aile Bireyleri Arasındaki Çatışma

Bireylerin uygun iletişim ve problem çözme ile ilgili teknikleri öğrenmelerine yardımcı olmak için aile danışmanlık hizmetimizle çeşitli kanıta dayalı yaklaşımlar sunuyoruz. Bu yaklaşımlar kurallara uygunluk; öfke ve stres, yönetimi ve akran ve aile ilişkilerini geliştirmek gibi alanlardadır. Yaklaşımlarımız çok çeşitli akıl sağlığı tanılarına destek sağlayabilir ve tüm aile ile işbirliği içinde esnek bir şekilde uygulanır.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi