Kişilik Sorunları

Kişilik Sorunları

Kişilik olgusu kişinin devamlı olarak gösterdiği düşünme, hissetme, davranış ve kişisel iletişim kurma özelliklerinin tamamıdır. Kişilik özellikleri, kişiye doğuştan itibaren gelir. Fakat kişinin çok önemli kısmı bebeklikten itibaren bireyin çevresindeki insanlarla yaşadıklarına göre şekillenir.

Kişilik olgusu, bireyin bebeklikten itibaren çevresi ile yaşadığı etkileşime göre belirlenir. Bireyler 5 ve 7 yaş aralığında daha çok anne ve babaların etkileşimi altındadır. Bu sebeple çocukluk yaşlardan itibaren kişilik ilk olarak anne ve babaya göre şekillenir. Büyüme çağına geçildiğinde ise kişilik belirlemesinde çevrenin etkisi artar.

Bireyde eğer bir kişilik sorunu söz konusu ise bu sorun bireyin tüm hal ve hareketlerinde kendisini gösterir. Böyle bir durumda yapılması gereken ise kişilik sorunlarına karşı gerekli önlemleri almaktır. Kliniğimiz kişilik sorunları Ankara olup, uzman psikologlar eşliğinde kişilik sorunlarına ve bozukluklarına neden olan tüm problemler ortadan kaldırılmaktadır.

Kişilik Gelişimini Etkileyen Durumlar

Küçük yaşlardan itibaren başlayarak, bireyde kişilik sorunlarına neden olan durumlar aslında kişilik gelişiminden kaynaklanır. Yani, bireyde kişilik gelişimi doğru şekilde ilerlememiş ise zamanla bu durum kişide çeşitli kişilik sorunlarına neden olur. Kişilik gelişimi bebeklik dönemlerinden başlayarak ölene kadar devam edebilir. Doğru kişiliğin gelişememesinde ise hem çevrenin hem de kişi bünye yapısının etkisi büyüktür. Kişilik gelişimini etkileyen unsurlar şu şekildedir;

  • Soy ve gen yapısı,
  • Kişinin çevresini ve kendisini yanlış algılaması,
  • Çevre ve aile ile kurulan iletişim,
  • İç salgı bezlerinin düzensiz salınması,
  • Kişilik rolleri,
  • Toplum, kültür ve ülke yapısı.

Kişilik Bozukluğu Kendisini Nasıl Gösterir?

Kişilik bozukluğu bireylerin tüm kişilik özelliklerinin sorunlu bir şekilde gelişmesi ile ortaya çıkar. Sorunlu kişiliğe sahip olan bireyler hem iç dünyasıyla hem de çevresiyle pek çok sıkıntı yaşarlar. Kişilik sorunu yaşayan kişilerin davranışları ve düşünceleri çok inişli çıkışlı olur. Özellikle ilişkilerde çarpık düşünme durumları ortaya çıkar. Bu sorunlu davranışlar nedeniyle de çevreden tepkiler görülebilir. Bu tepkiler nedeniyle sorunlu kişilerde kişilik bozuklukları ilerlemeye başlar. Genel açıdan kişilik sorunları bir etki ve tepki ile ortaya çıkar.

Kişilik sorunu olan kişiler soruna göre farklı hareketlere bağlanırlar. Yani sorun çevreyle alakalı ise çevrelerine karşı bir tepki içerisinde olurlar. Bu durum nedeniyle de kişilerin çevre ile iletişim kurma durumu yok olur.

Kişilik Sorununun Belirtileri Nelerdir?

Kişilik problemi olan kişiler çevresinde ve iç dünyasında genellikle yalnız olan kişilerdir. Ama psikolojik açıdan kişilik sorunları farklı türlere ayrılır. Birey bu türlerden hangisini yaşıyorsa kişilik sorunu da bu problem karşısında şekillenir.

Kişilik sorunu yaşayan kişi genellikle bu probleminin farkına varmaz. Sorun ancak kişinin çevresindeki kişiler tarafından fark edilir. Yalnızlık çekme, duygu ve düşüncelerin aniden değişmesi, çevreyle sürekli olumsuz iletişim kurma gibi sorunların belirtileri vardır. Özellikle kişilik sorunları olan kişiler çevreye karşı sürekli sorunlu ilişki içerisindedir. Yalnızlıktan zevk alırlar ve sosyal alanlara kesinlikle girmek istemezler.

Bireylerde Görülen Kişilik Sorunları Nelerdir?

Kişilik sorunları bireylerde farklı çeşitlere ayrılır. Bu kişilik sorunlarının bireye ve çevreye etkisi de farklıdır. Bireylerin psikolojik açıdan yaşadığı kişilik sorunları;
1- Bağımlı Kişilik,
2- Bağımlı Kişilik,
3- Pasif ve Agresif Kişilik,
4- Şizoit Kişilik,
5- Takıntılı Kişilik,
6- Narsist Kişilik ve Antisosyal Kişiliktir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi