MMPI – Kişilik Testi

Mmpı – Kişilik Testi

Kişilik testi psikologlar tarafından yıllarca, belirli işverenlerin ve işe alım şirketleri tarafından doğruluğuna yol açan belirli kişilik özelliklerinin gücünü ölçmek için kullanılmıştır. Buradaki fikir adayın bireysel olarak puanlanan ve bireylerin kişiliğinin daha iyi anlaşılmasıyla sonuçlanan beş ana özelliğe dayanan kişilik tipine sahip olmasıdır.

Bu, ileriye dönük işverenlere ve işe alım danışmanlarına, bireye daha uygun olacak istihdam rolleri hakkında bir fikir verir ve bir adayın belirli bir rol için istenen niteliklere sahip olup olmayacağına dair ön görü sağlar. Örneğin, hemşirelik mesleği için kişinin kariyerinde performans, samimiyet ve özenli bir yapıya sahip olması gerekir. Bu durumda kişinin açıklık ve anlaşılabilirlik için yüksek puan potansiyeline sahip olması gerekir.

Kişilik Testinin Artıları

Kişilik testi, işverenlere personel adayının iş uygunluğunu gösterebilir. Çok sayıda psikolojik araştırma, iş performansı ile kişilik arasındaki korelasyon için destek sağlamış, bazıları performans yeteneğindeki farklılıkların neredeyse üçte birinin kişilik özellikleriyle ilgili olduğunu öne sürmüştür.

Kişilik testi ankara bünyesinde yapılan testin kendisi, adayın cevaplarına dayanarak beş özelliğin her birini değerlendirmek için tasarlanmış kişisel raporlama önlemlerinden oluşur, böylece kişilik testinin tamamlanmasının ardından her bir özellik için bireysel bir puan ve oluşturulan bir özet verir.

Skorların aktarımına dair bu bireysel dağılım, testin mesleki değerlendirmeler sırasında potansiyel işverenlere neyin sağlayabileceği konusunda fikir verecektir. Bu bilgiler, örneğin işyeri değerlendirmelerinden önce yetkinlikleri periyodik olarak değerlendirerek, sınırlılık alanlarındaki yeteneklerini daha da geliştirmek için kişisel gelişim amacıyla da kullanılabilir.

Kişilik Testi ile Genel Olarak Ölçülen Özellikler

Kişilik testleri, bir kişi olarak kim olduğunuza dair faydalı bilgileri açıklamaya çalışır: ne tür şeyler sizi mutlu ya da üzgün yapar, bir ekip ortamında nasıl çalışırsınız, daha yapılandırılmış veya yapılandırılmamış bir ortamda başarılı olsanız gibi konular hakkında fikir verir. Kişilik testinde amaç, genellikle çalışmanıza veya daha iyi yaşamanıza yardımcı olacak daha yüksek düzeyde bir kişisel anlayış sağlamak veya bir kuruluşun çalışanlarına mümkün olan en iyi çalışma ortamını sağlamak için daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır.

Kişilik testleri, bazı ifadelerin kim olduğunuzu ne kadar iyi tanımladığını, herhangi bir şeye geç kalmaya dayanamıyorum veya bir ekipte çalışmaya devam etmek için tek başıma çalışmayı tercih ederim gibi yanıtlar vermenizi gerektiren sorular sorar. Bu tür sorulara verilen yanıtlara dayanarak. bir kişilik testi, içe dönüklük, dışa dönüklük, bağımsızlık veya güvenilirlik gibi birden fazla kişilik özelliği üzerindeki puanınızı ölçecektir.

Kişilik Testinin Çıktısı

Kişilik testleri, bazen fiziksel veya dijital bir rapor biçiminde, özellikleriniz üzerinde ham verilerle desteklenmiş yazılı bilgiler sağlar. Bu tür raporlar bireyler tarafından kendilerini daha iyi anlamak için kullanılabilir, ancak genellikle eğitimli ve güvenilir bir uzmanın öğrenmeye rehberlik etmesine ve ek bakış açısı sağlamasına yardımcı olabileceği kariyer danışmanlığı veya mesleki gelişim bağlamlarında kullanılır.

Kişilik testlerini sadece işverenler yaptırmaz. Aynı zamanda hangi konularda neye yeteneğinin veya hassasiyetinin olduğunu bilmek isteyen kişiler tarafından da yapılabilir. Kişilik testlerinin uzman bir firma tarafından yapılması nitel sonuçların elde edilmesine yardımcı olur. Bu da işveren için referans olarak kabul edilen bir belge olabilir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi