Özgül Öğrenme (Disleksi)

Özgül Öğrenme (Disleksi)

Özgül Öğrenme Güçlüğü bireylerin bilgi edinmesinin güçleşmesi, okuma, yazma, dinleme, dinlediklerinden anlam çıkarma konularında kendi yaşıtlarına göre alt seviyede (geride) olması durumudur. ÖÖG nedenleri incelendiğinde genetik ve çevresel etkenlerin belirleyici olduğu biyolojik faktörler ön plana çıkmaktadır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Disleksi, Disgrafi ve Diskalkuli ÖÖG’ nin farklı türleridir. Disleksi bireyin okuma alışkanlığını edinmede ya da okumayı öğrenmede güçlük yaşaması, zorlanması durumudur. Disgrafi yazı yazmayı öğrenmede zorlanma anlamı taşır. Diskalkuli ise çocukların matematik alanında bir şeyler öğrenmede zorluk yaşamasıdır. ÖÖG yaşayan bireylerde en çok görülen tür ise disleksidir. Çocuklar eğitim alırken öğrenme süreçlerinde bilgi kazanımlarını gerçekleştirirken zorlanırlar.

ÖÖG çeşitlerinden Disleksi, Disgrafi ve Diskalkuli tek başına bir bireyde görülmesinin yanında bu tiplerin birkaçı birlikte de bir çocukta görülebilir. Bu tiplerle birlikte çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğuda görülebilmektedir. Aynı zamanda bu bireylerin benlik algılarında, akran ilişkilerinde, psikolojilerinde olumsuz durumlarda olabilir. Eğitim öğretime devam eden çocuklar için öğrenmenin çok kritik bir süreç olduğunu düşündüğümüzde Özel Öğrenme Güçlüğü üzerinde durulması gereken önemli bir problemdir. Bu yüzden çocukların ÖÖG tanısı ilköğretim döneminde belirlenir. Okul öncesi dönemde çocukların ÖÖG belirtileri önceden kendisini göstermeye başlayabilir. Özellikle aileler ilköğretim dönemlerinde kliniklere bu konuda sıklıkla çocuklarının akademik başarısızlıkları nedeniyle başvurabilmektedir.

Öğrenme Güçlüğü konusunda problem yaşayan bireyler eğitim sistemine girdiklerinde öğrenme aktivitelerinde akranlarıyla birlikte öğrenme süreçlerine katılmaktadır. Sınıf ortamında çocukların öğrenme süreçlerinde zorluk yaşamasıyla birlikte geride kalmaları onları psikolojik olarakta olumsuz etkiler. Bu yüzden ÖÖG yaşayan bireylerin özel bir süreçle desteklenmesi gerekmektedir.

Erken tanılama her konuda olduğu gibi ÖG konusunda da çok önemli bir yere sahiptir. ÖÖG alanında yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular, çocuğun öğrenmede zorlandığını destekler yönde bir eğilim gösteriyorsa; çocuğun eğitsel terapi ile tedavi süreci başlatılmalıdır. Her çocuğa uygulanan terapi, tedavi süreci o çocuğa özgüdür. Çünkü çocukların yaşadıkları öğrenme güçlükleri birbirinden farklı bir biçimde seyretmektedir. Bu yüzden tedavi süreçleri zaman yönünden farklılık gösterebilmektedir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi