Zeka Testi (WISC-IV)

Zeka, Dikkat ve Gelişim Testleri

Zeka, Dikkat ve Gelişim Testleri aileler ve uzmanlar için çocukların gelecekte eğitim ve öğretim yaşantısının altyapısını oluşturmada kritik ve hayati bilgiler sunmaktadır. Bireylerin gelecekte sosyal yaşamlarında, mesleki yaşantılarında nasıl bir yönelime ihtiyaç duydukları hakkında bilgilere ihtiyaç vardır. Zeka ve Gelişim testleri gelecekte çocukların nasıl bir eğitim sürecine ihtiyacı olduğu konusunda faydalı bilgiler ortaya koymaktadır. Zeka, Dikkat ve Gelişim Testleri mWISC-IV odern tıp alanında çocukların gelişim süreçleri hakkında önceden kestirilebilmeye dönük önemli bilgiler sağlayan veri toplama araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklara uygulanan bu testler büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu testlerden alınan veriler doğrultusunda çocukların zihinsel gelişimleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak mümkün olmaktadır. Böylece her alanda önlem almada, telafi olanaklarının sunumunda, becerilere göre çocukların yönlendirilmesinde önemli bir yol haritası çıkarılmış olur. Örneğin bir çocuğun üstün zekaya sahip olduğu önceden kestirilemezse, çocuğun normal bir yol haritasına göre gelişimsel süreçleri devam ettirilir. Bunun sonucunda çocuğun ilgi ve seviyesine uygun etkinlikler sunulamaz; çocuk normal zeka düzeyinde kalır. Çocukların gelişimsel seviyelerini belirlememize yarayan birçok zeka, dikkat testleri bulunmaktadır.

WİSC-IV:  Yaygın olarak kullanılan, geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış bir testtir. Zeka seviyesini (IQ) belirlemede kullanılır. Bu sayede bireylerin yönlendirilmesi sağlanır.  Zaman olarak 1 ile 3 saat arasında tamamlanır. Yaş olarak 6 ile 16 yaş aralığında uygulanır.

S.BINET Testi: Özellikle üstün yetenekli çocuklar ile zihinsel engeli bulunan bireylerin tespitinde kullanılır. Sonuç olarak zeka yaşı ve zeka bölümü hakkında bilgi vermektedir. Yaş olarak 2 yaşından yetişkinliğe kadar uygulanabilir.

MMST (Mini Mental Status Test): Bireylerin bilişsel düzeylerini saptamada kullanılır. Oldukça kullanışlı bir test olarak bilinir. Bölümleri: Yönelim, Kayıt Hafızası, Dikkat, Hesaplama, Hatırlama ve Dil olarak bilinir.

Burdon Dikkat Testi: Dikkat gücünü ölçmeye yarayan bir testtir. Özellikle bireylerde dikkat eksikliği şüphesi varsa bu test uygulanabilmektedir. Yaş olarak 10 ile 20 yaş aralığında tercih edilmektedir.

Denver 2 Gelişim Testi: Gelişimsel değerlendirmede kullanılan tarama türü bir testtir. 0 ile 6 yaş arasında kullanılır.

Ankara Gelişim Envanteri: Çocuk becerilerini değerlendirme amacıyla kullanılır. Çocukla bol vakit geçirenlerin doldurduğu bir testtir.

WhatsApp chat
Şimdi Ara!
Yol Tarifi